Repertoár

Cvi­čen­ci za čárou

Bře­ťa a Čeněk se sna­ží zacvi­čit tu nej­lep­ší sesta­vu, ale čím víc se sna­ží, tím…

Hrají: Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč
Délka: 50 minut bez přestávky

Bře­ťa a Čeněk se sna­ží zacvi­čit tu nej­lep­ší sesta­vu, ale čím víc se sna­ží, tím hůř jim to jde. Neu­vě­ři­tel­ně vtip­ná klauné­rie v podá­ní pro­fe­si­o­nál­ních klau­nů, kte­rá spo­leh­li­vě roze­smě­je malé i velké.