Letní scéna

Repertoár

Cyra­no

Sil­ný pří­běh o oprav­do­vé lás­ce, hrdos­ti a přá­tel­ství, jež dojí­má až k slzám!

Autor: Edmond Rostand
Režie: Jakub Špa­lek
Hrají: Eliš­ka Bašusová, Mar­tin Hofmann, Milo­slav Tichý, Lukáš Jůza, Ště­pán Coufal, Pavel Lag­ner, Kris­ti­án Stolařík, Tere­za Slámová
Dramaturgie: Lukáš Hla­vi­ca
Scénografie: Libu­še Josefy
Kostýmy: Libu­še Josefy
Hudba: Michal Pavlí­ček
Překlad: Jindřich Pokorný
Premiéra: 29. 06. 2006
Divadlo: Spolek Kašpar
Drama

Cena

Sektor A650,- Sektor B550,- Sektor C320,-

„Svůj širák odha­zu­ji v dáli a s grá­cií… Jak zná­mo, vel­ký nos vel­ké­ho ducha zna­čí…“  Pří­běh plný hrdos­ti a lás­ky, kte­rý roz­hod­ně nezestárnul.