Repertoár

Dis­ku­ze: Jsme reži­sér­ka­mi své­ho života?

Deba­ta s vyji­meč­ný­mi čes­ký­mi režisérkami!

Moderátor: Kami­la Zlatušková
Hosté: Hele­na Třeštíková, Pet­ra Nesvačilová

Cena

Sektor A300,-

Deba­ta s výji­meč­ný­mi čes­ký­mi reži­sér­ka­mi Hele­nou Třeští­ko­vou a Petrou Nesva­či­lo­vou o jejich fil­mech a pohle­du na svět.

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM