Letní scéna

Repertoár

Dis­ku­ze: Kouk­ně­te na toho fin­ti­la aneb Šaty děla­jí člověka

jak vypa­dat a cítit se dobře

Moderátor: Moni­ka Brindzáková
Hosté: Libě­na Rochová, Naděž­da Rotnáglová

Cena

Sektor A300,-

Kula­tý stůl s návr­hář­ka­mi a stylistkami.

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM