Repertoár

Dokud nás milen­ky nerozdělí

Bri­lant­ní situ­ač­ní kome­die plná zvra­tů a záměn o tom, kolik mile­nek je zapo­tře­bí ke zká­ze jed­no­ho dlou­ho­le­té­ho manželství.

Autor: Eric Assous
Režie: Micha­e­la Doleželová
Hrají: Vero­ni­ka Freimanová, Vla­di­mír Kratina, Jana Ber­náš­ko­vá, Kate­ři­na Lojdová, Luděk Nešle­ha
Scénografie: David Jano­šek
Kostýmy: David Jano­šek
Překlad: Anežka Svobodová
Délka: 90 minut + přestávka
Premiéra: 28. 02. 2018
Divadlo: Pantheon Production
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

28. 7.NE – 20:30

Rosa­lie a Fran­cis reka­pi­tu­lu­jí své dosa­vad­ní man­žel­ství a urči­tě by se shod­li na tom, že jsou spo­lu šťast­ní, kdy­by se prá­vě nepro­va­li­lo, že Fran­cis žije dvo­jí život. Celá rodi­na se oci­tá v komic­kém zmat­ku, Rosa­lie vra­cí odvet­ný úder, dce­ři se za podiv­ných okol­nos­tí hrou­tí man­žel­ství a dal­ší posta­vy celý děj ješ­tě dál humor­ně zamotávají.