Letní scéna

Repertoár

Dra­ma­tur­gic­ký úvod k před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil anděla

Zve­me Vás na dra­ma­tur­gic­ký úvod Bol­ka Polív­ky a Cyri­la Droz­dy k před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil anděla…

Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da

Zve­me Vás na dra­ma­tur­gic­ký úvod Bol­ka Polív­ky a Cyri­la Droz­dy k před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí) na kte­rém se dozví­te něco více o auto­ro­vi, posta­vách a téma­tu hry i o for­mě insce­na­ce. Pro­stor bude samo­zřej­mě i pro divác­ké dota­zy. Úvod je zdar­ma pro divá­ky se vstu­pen­kou na večer­ní před­sta­ve­ní v 19:00.
Těší­me se na Vás!