Repertoár

Duet pro jeden hlas

Roz­trou­še­ná skleró­za ver­sus realita.

Autor: Tom Kem­pin­ski
Režie: Vik­tor Polesný
Hrají: Zuza­na Stivínová, Jan Novot­ný
Scénografie: Šimon Caban
Překlad: Michael Žantovský
Délka: 80 minut bez přestávky
Premiéra: 21. 05. 2018
Divadlo: La Fabrika

Cena

Sektor A500,- Sektor B400,- Sektor C300,-

Kari­é­ru houslo­vé vir­tu­o­sky Ste­pha­nie Abra­ham­so­vé pře­ru­ší atak roz­trou­še­né skleró­zy. Svá­dí sou­boj s psy­cho­te­ra­pe­u­tem Alfre­dem Fel­d­ma­nem, ale hlav­ně sama se sebou. Pří­běh plný rezig­na­ce, bez­na­dě­je a poci­tů křiv­dy. Popis vzpou­ry pro­ti osu­du, vze­pře­ní se, z něhož není mož­né vyjít vítězně.
Pří­le­ži­tost pro dvě herec­ké osob­nos­ti, kte­ré se sna­ží pře­kle­nout zpr­vu málo schůd­ný most mezi člo­vě­kem zdra­vým a posti­že­nou, nemo­cí zasko­če­nou kon­cert­ní mis­try­ní, jíž má ten prv­ní zmír­ňo­vat trá­pe­ní, o němž kaž­dý ví, jak dří­ve či poz­dě­ji skončí.
Je mož­né slo­žit roz­lo­že­né­ho člo­vě­ka zpátky?