Letní scéna

Repertoár

Due­ty

Kome­die o zvlášt­nos­ti vzta­hů a věč­ném hle­dá­ní štěs­tí mezi muži a ženami.

Autor: Peter Quil­ter
Režie: Jakub Nvo­ta
Hrají: Moni­ka Absolonová, Filip Bla­žek
Kostýmy: Len­ka Polášková
Překlad: Pavel Dominik
Foto: Jerry Háša
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 15. 06. 2020
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C320,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Čty­ři herec­ké a pěvec­ké due­ty. Dva život­ní ztros­ko­tan­ci sezna­mu­jí­cí se na inze­rát, vel­ký šéf se svo­jí věr­nou sekre­tář­kou, man­žel­ský pár na dovo­le­né snů a ne úpl­ně nejmlad­ší nevěs­ta, co se za „pod­po­ry“ své­ho cynic­ké­ho bra­t­ra vdá­vá již potře­tí. Člo­věk je podiv­ný tvor a i upro­střed totál­ní apo­ka­ly­psy nepře­sta­ne dou­fat. Někdy k povzbu­ze­ní sta­čí jen maličkost.