Repertoár

Dušev­ní zdra­ví během mateř­ské dovolené

Před­náš­ka v rám­ci fes­ti­va­lu ŽENY ŽENÁM!

Hosté: Micha­e­la Duf­f­ko­vá, Eliš­ka Remešová

Cena

Sektor A50,-

Hos­té:
Micha­e­la Duf­f­ko­vá, autor­ka blo­gu Zápis­ník alkoholičky
Eliš­ka Reme­šo­vá, psy­cho­lož­ka, tera­pe­u­t­ka, lektorka

Mode­ru­je:
Moni­ka Brindzáková


Mís­to koná­ní: Fres­ko­vý sál na Zel­ném trhu 10, Brno.

Před­náš­ka v rám­ci fes­ti­va­lu ŽENY ŽENÁM!