Repertoár

EH! Život je krásnej

Odhoď­te sta­ros­ti a ponoř­te se s námi do pří­jem­né­ho poví­dá­ní a vzpo­mí­ná­ní v pořa­du EH! Život je krásnej!

Moderátor: Petr Hal­ber­sta­dt, Miroslav Etzler
Hosté: Bolek Polív­ka
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: StageArtCz

Cena

Sektor A390,- Sektor B350,- Sektor C300,-

Pokud máte rádi vese­lí, smích, humor a dobrou zába­vu, tak je náš pořad určen prá­vě vám. Miroslav Etzler i Petr Hal­ber­sta­dt se během své pro­fes­ní pou­ti setka­li s mno­ha zají­ma­vý­mi osob­nost­mi a jsou při­pra­ve­ni tato setká­ní s vámi sdí­let. Kaž­dý pořad bude vždy navíc oko­ře­něn zají­ma­vým hos­tem, kte­rý při­dá také svo­ji por­ci dob­ré zábavy.
Jeviš­tě, záku­li­sí, fil­mo­vý plac to jsou mís­ta, kte­rá nás láka­jí a lec­kdy vyvo­lá­va­jí otaz­ní­ky, zda je na těch­to mís­tech sku­teč­ně tak vese­lo jak se někdy říká. Nebo je to pros­tě jen prá­ce jako kaž­dá jiná? Co se vlast­ně dá zažít při prá­ci v diva­dle nebo při natá­če­ní. Jaké byly ve sku­teč­nos­ti naše herec­ké legen­dy? A nejen oni. Co naši malí­ři? Nebo špič­ko­ví lékaři?