Repertoár

Film: Favo­rit­ka

Dra­ma / Kome­die / His­to­ric­ký / Životopisný

Režie: Yor­gos Lanthimos
Hrají: Oli­via Col­man, Rachel Weisz, Emma Sto­ne, Nicho­las Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss, ad.

Cena

Sektor A130,-

Irsko / Vel­ká Bri­tá­nie / USA, 2018, 119 min

Na krá­lov­ském dvo­ře nešťast­né a sla­bé brit­ské panov­ni­ce Anny Stu­ar­tov­ny dochá­zí ke kaž­do­den­ní­mu boji o její vrt­ka­vou pří­zeň. Usi­lu­jí o ni nejen ministři a voje­vůd­ci, ale pře­de­vším její dvě spo­leč­ni­ce — Lady Sarah a komor­ná Abi­gall. Tyto dvě dámy se v dra­ma­tu plném čer­né­ho humo­ru neza­sta­ví před ničím.

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM

PROMÍTÁNÍ V UNIVERZITNÍM KINĚ SCALA!

VSTUPENKY NA POKLADNĚ DIVADLA A V KINĚ SCALA!