Letní scéna

Repertoár

Fich­tl

Hoř­ká kome­die z doby, kdy život běžel na jeden válec. Olej v ben­zí­nu, svo­bo­da v nesvo­bo­dě a lás­ka v teplákách. 

Autor: Ema­nu­el Míšek
Režie: Zetel
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
Dramaturgie: Miroslav Ond­ra
Scénografie: Mag­da­le­na Teleky
Kostýmy: Mag­da­le­na Teleky
Hudba: Josef Foj­ta
Foto: Terezie Fojtová
Fichtlband: Karel Simajchl / Jiří Kučerovský, Josef Fojta / Miroslav Ondra, Emanuel Míšek / Michal Zetel
Délka: 120 min + přestávka
Premiéra: 12. 05. 2023
Divadlo: Divadla Bolka Polívky a Anima Art
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B520,- Sektor C450,- Přístavek320,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,- Sektor D350,-

Nejbližší představení:

20. 7.SO – 20:30
21. 7.NE – 20:30
30. 7.ÚT – 20:30
18. 9.ST – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
30. 9.PO – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie

Hoř­ká kome­die z doby, kdy život běžel na jeden válec. Olej v ben­zí­nu, svo­bo­da v nesvo­bo­dě a lás­ka v teplákách.
V polo­vi­ně osm­de­sá­tých let par­ta klu­ků na malém měs­tě a ješ­tě men­ším plác­ku pro­ží­vá své bouř­li­vé dospí­vá­ní. Eda (Pavel Liš­ka) milu­je Soňu. Ostat­ní (Michal Iste­ník) také milu­jí Soňu. Na VŘSR se musí do lam­pi­o­no­vé­ho prů­vo­du, sluš­nou muzi­ku usly­šíš jen v zahra­nič­ních rádi­ích, motor­ka, po kte­ré tou­žíš, se už nevy­rá­bí a “tesil­ky” pří­šer­ně kou­šou. Jak se s tím poprat a co na to Soňa? Nech­te se Pavlem Liš­kou a Michal Iste­ní­kem v neo­pa­ko­va­tel­né insce­na­ci dovést až na práh svých vlast­ních vzpomínek.

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci Diva­dla Bol­ka Polív­ky a agen­tu­ry Ani­ma Art.


UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY: V insce­na­ci jsou pou­ži­té umě­lé kou­řo­vé efekty.


PREMIÉRA 12. 5. 2023

Recenze:

Kome­die FICHTL
07. 07. 2023, divadelni-noviny.cz, Jaroslav Štěpaník