Repertoár

Filu­me­na Marturano

Man­žel­ství po ital­sku s doje­tím a komikou.

Autor: Edu­ar­do De Filippo
Režie: Zde­něk Kaloč
Hrají: Simo­na Stašová, Sva­to­pluk Skopal, Jaro­sla­va Tvrzníková, Čestmír Gebous­ký, Andrea Daň­ko­vá, Fran­ti­šek Skopal, Michal Čeliš, Adam Ernest, Zde­něk Hruška, Petr Van­ču­ra / Vác­lav Legner
Scénografie: Kate­ři­na Baranowská
Kostýmy: Kate­ři­na Baranowská
Hudba: Petr Man­del
Choreografie: Petr Pachl
Překlad: Oldřich Kautský
Foto: Pavel Štoll, Renáta Štefková
Délka: 115 minut + přestávka
Premiéra: 25. 11. 2012
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C300,-

Nejbližší představení:

5. 12.NE – 19:00

Dome­ni­co Sori­a­no je úspěš­ný obchod­ník a též neo­do­la­tel­ný cti­tel žen­ských půva­bů. Mla­dič­kou Filu­me­nu Mar­tu­ra­no potkal v jed­nom nea­pol­ském nevěs­tin­ci upro­střed dru­hé svě­to­vé vál­ky. Pak se jejich ces­ty nakrát­ko roze­šly, aby se však po vál­ce náho­dou potka­li zno­vu a teh­dy se zro­dil vztah, kte­rý vydr­žel 22 let. Filu­me­na se sta­la jeho milen­kou a v době, kdy byl Dome­ni­co na cestách, dokon­ce ved­la jeho obcho­dy. A po všech těch letech si jed­no­ho dne ten sta­rý kocour při­jde, že se ože­ní s něja­kou mla­dou hol­kou! To tedy Filu­me­na nemů­že nechat jen tak!