Letní scéna

Repertoár

Heda Gable­ro­vá: Teo­rie dospělosti

Proč jsi mě ten­krát neza­stře­li­la? Já tady zešílím!

Autor: Henrik Ibsen, Anna Saa­ved­ra
Režie: Jan­ka Ryšá­nek Schmiedtová
Hrají: Mag­da­lé­na Tka­čí­ko­vá, Lukáš Mel­ník, Mar­ké­ta Haro­ko­vá, Mar­ké­ta Matu­lo­vá, Voj­těch Joha­ník, Dušan Urban
Dramaturgie: Kate­ři­na Menclerová
Scénografie: David Jano­šek
Kostýmy: David Jano­šek
Hudba: Ivan Acher
Překlad: František Fröhlich
Foto: Lukáš Horký
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Cena

Sektor A590,- Sektor B470,- Sektor C300,-

Autor­ská parafrá­ze slav­né­ho dra­ma­tu Henri­ka Ibse­na Heda Gable­ro­vá. Ten­to­krát se Bez­ru­či pus­ti­li do odha­lo­vá­ní toho, co je na kla­sic­kém Ibse­no­vě pří­bě­hu sou­čas­né­ho. Sny a boles­ti mla­dé gene­ra­ce se totiž za tu dobu pří­liš nezmě­ni­ly. A závěr zůstá­vá stej­ný – hlav­ně z toho nezešílet!