Repertoár

Hle­dám ženu, nástup ihned

Bláz­ni­vá kome­die, kte­rá se strh­ne kolem jed­né malé ale nut­né lži.

Autor: Edward Tay­lor
Režie: Jana Kali­šo­vá
Hrají: Marek Adam­c­zyk, Mar­ta Dan­cin­ge­ro­vá / Micha­e­la Sej­no­vá Dit­tri­cho­vá, Nela Bou­do­vá, Henri­e­ta Hor­náč­ko­vá / Domi­ni­ka Býmo­vá, Josef Car­da / Karel Vlček, Vlas­ta Žehrová
Překlad: Martin Fahrner
Foto: Lucie Vítková
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 03. 12. 2021
Divadlo: Divadlo Palace
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Jim, kte­rý žije nese­zdán se svou milen­kou, pozve na návště­vu šéfa s cho­tí. Šéf je ovšem čle­nem Ligy pro morál­ku a nesná­ší, když jsou jeho pod­ří­ze­ní ve svaz­ku “na psí knížku”.
Jim si tedy musí opat­řit “man­žel­ku” na jeden večer. Jeho milen­ka to odmítá…
Do hry tedy vstu­pu­je pito­resk­ní uklí­zeč­ka, Jimo­va sna­ži­vá asi­s­tent­ka a… Vír nedo­ro­zu­mě­ní je roztočen…