Letní scéna

Repertoár

Hous­le

Dopo­sud se oba brat­ři pro­tlou­ka­li newy­or­ský­mi uli­ce­mi jen těž­ko. Všech­no se ale může změ­nit. Zlodějíčkovské…

Autor: Dan McCor­mick
Režie: Ladi­slav Smoček
Hrají: Jiří Lang­ma­jer, Pavel Liš­ka, Milan Hein
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Ungelt

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C420,-

Dopo­sud se oba brat­ři pro­tlou­ka­li newy­or­ský­mi uli­ce­mi jen těž­ko. Všech­no se ale může změ­nit. Zlo­dě­jíč­kov­ské kome­di­ál­ní dra­ma o dvou brat­řích a jejich rodin­ném pří­te­li, kde nadě­je na lep­ší život odha­lí pohnu­tou rodin­nou minu­lost i sílu charakterů.