Repertoár

Hovo­ry o štěs­tí mezi čtyř­ma očima

Situ­ač­ní kome­die o lás­ce a sexu na nábyt­ku IKEA.

Autor: Patrik Har­tl
Režie: Patrik Har­tl
Hrají: Filip Bla­žek, Roman Šta­br­ňák, Kryš­tof Hádek / Michal Sla­ný, Jana Stry­ko­vá / Jit­ka Schne­i­de­ro­vá, Mari­ka Šoposká / Moni­ka Zoub­ko­vá, Bar­bo­ra Svo­bo­do­vá / Klá­ra Šalomounová
Foto: Václav Beran
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 07. 07. 2014
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B500,- Sektor C490,-

Situ­ač­ní kome­die o lás­ce a sexu na nábyt­ku IKEA.
I mla­dí a krás­ní lidé mají své pro­blémy. Tři mile­nec­ké dvo­ji­ce a roz­maz­le­ná čiva­va sve­dou na roz­klá­da­cí skan­di­náv­ské pohov­ce boj o štěs­tí. Přijď­te jim fandit!