Repertoár

Hrdý Budžes

Hrdin­ka pří­bě­hu, žáky­ně dru­hé tří­dy základ­ní deví­ti­le­té ško­ly Helen­ka Souč­ko­vá, nás zkou­ma­vým i naiv­ním pohledem…

Autor: Ire­na Dousková
Režie: Jiří Schmiedt
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
Dramaturgie: Jar­mi­la Černíková-Drobná
Choreografie: Josef Kotě­šov­ský
Délka: 165 minut + přestávka
Premiéra: 07. 11. 2002
Divadlo: Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C500,- Přístavek350,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Nejbližší představení:

30. 5.ČT – 19:00
Komedie

Hrdin­ka pří­bě­hu, žáky­ně dru­hé tří­dy základ­ní deví­ti­le­té ško­ly Helen­ka Souč­ko­vá, nás zkou­ma­vým i naiv­ním pohle­dem osmi­le­té­ho dítě­te suges­tiv­ně pro­vá­zí tragi­ko­mic­ký­mi roky husá­kov­ské nor­ma­li­za­ce tak, jak se na počát­ku 70. let pro­mí­ta­la do svě­ta dětí i dospě­lých. Na poza­dí pro­stře­dí ško­ly a diva­dla v jed­nom „nejme­no­va­ném“ okres­ním měs­tě se odví­jí sled komic­kých pří­hod, trap­ných zážit­ků, drob­ných i vět­ších neštěs­tí, kte­ré malá Helen­ka nejen pro­ží­vá, ale záro­veň je s bez­pro­střed­nos­tí své­mu věku vlast­ní hod­no­tí a komentuje.

Bar­bo­ra Hrzá­no­vá zís­ka­la v roce 2003 cenu THÁLIE za mimo­řád­ný žen­ský jevišt­ní výkon za roli Helen­ky Součkové.