Repertoár

Hrůza v Brně

Čer­ná gro­teska z brněn­ské­ho prostředí.

Autor: Arnošt Gol­d­flam
Režie: Arnošt Gol­d­flam
Hrají: Josef Polá­šek, Robert Mikluš, Cyril Droz­da, Mari­a­na Chmelařová, Mojmír Maděrič, Milo­slav Maršálek, Jaro­slav Tomáš, Karo­lí­na Baňková
Dramaturgie: Moni­ka Rychlíková
Scénografie: Pet­ra Goldflamová-Štětinová
Kostýmy: Pet­ra Goldflamová-Štětinová
Hudba: Mario Buz­zi
Produkce: Mária Brin­d­zá­ko­vá
Délka: 90 minut + přestávka
Premiéra: 26. 05. 2017
Derniéra: 28. 09. 2017
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Nevhodné do 15 let

Dva poli­caj­ti, Jarin a Ruda, putu­jí z Brna do Ame­ri­ky a ješ­tě dál.
Ve svě­tě, kde poli­tic­ká korekt­nost je nezná­mý pojem a inte­li­gent nej­hor­ší nadáv­ka. Ve svě­tě, kte­rý má být zni­čen, aby se moh­la zro­dit nová nad­řa­ze­ná rasa, a Jarin s Rudou „to musi­jó nejak zmáknót, kurňa.“
Hra je z vel­ké čás­ti psá­na v běž­né brněn­ské mlu­ve­né řeči, kte­ré mno­zí rozu­mí jen z čás­ti… Je to spe­ci­fic­ký žánr, bizar­ní gro­teska, vychá­ze­jí­cí z anekdot o poli­caj­tech, kte­rá však vez­me pře­kva­pi­vý obrat, ve kte­rém se autor pokou­ší o jaký­si přesah.

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky děku­je fir­mě Tonak za dodá­ní doplň­ků gar­de­ro­by do inscenace.