Letní scéna

Repertoár

Hvězda

Původ­ní čes­ká one woman show věno­va­ná Evě Holubové.

Autor: Patrik Har­tl
Režie: Patrik Har­tl
Hrají: Eva Holu­bo­vá
Scénografie: Adam Pit­ra
Kostýmy: Simo­na Rybáková
Hudba: Mar­ko Ivanović
Foto: Lenka Hatašová
Délka: 100 minut bez přestávky
Premiéra: 25. 06. 2013
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B520,-

Kome­die o fik­tiv­ní seri­á­lo­vé hereč­ce se ode­hrá­vá během nejdi­vo­čej­ší­ho týd­ne její­ho živo­ta. HVĚZDA s humo­rem odkrý­vá záku­li­sí čes­ké­ho showbyz­ny­su a s nad­hle­dem líčí osob­ní pro­blémy nezná­mé hereč­ky, kte­rá po pět­a­tři­ce­ti letech u oblast­ní­ho diva­dla neče­ka­ně zazá­ří v tele­viz­ním seriálu..