Letní scéna

Repertoár

Jaku­bák Open 2022 a tur­naj v kuličkách

…aneb „Neboj se a cvrnk­ni si!“

Jaku­bák Open 2022 a tur­naj v kulič­kách aneb „Neboj se a cvrnk­ni si!“

Začá­tek diva­del­ní sezo­ny se kva­pem blí­ží a my bychom Vás chtě­li po dlou­hé covi­do­vé pau­ze pozvat na již šes­tý tur­naj ve stol­ních kulič­kách a hap­pe­ning Jaku­bák Open 2022 aneb „Neboj se a cvrnk­ni si!“ Akce se bude konat ve stře­du 31. srp­na 2022 od 16 hodin na Jakub­ském náměstí.

Ale hlav­ně se bude­me bavit! Sou­čás­tí „kulič­ko­vé­ho“ odpo­led­ne bude i zába­va pro děti, pří­jem­ná hud­ba a občer­stve­ní. Zahra­je kape­la VeHi­Ba a v prů­bě­hu akce si bude mož­né dát nejen zmrz­li­nu ze „Zmrzko­la“ Čoko­lá­dov­ny Minach.

Bude­me moc rádi, když dora­zí­te v hoj­ném počtu, abychom si vyna­hra­di­li posled­ní dva roky, kdy jsme si cvrnk­nout nemohli. 🙂