Repertoár

Jan Budař & piáno

Kon­cert­ní recitál

Hrají: Jan Budař
Délka: 100 minut, přestávka
Koncert

Cena

Sektor A550,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Herec Jan Budař je auto­rem mno­ha pís­ní, kte­ré vyšly na čtyřech albech v roz­me­zí let 2003 – 2011. V sou­čas­né době Jan kon­cer­tu­je sólo­vě – pou­ze s kla­ví­rem. Díky tomu si poslu­chač může ješ­tě lépe vychut­nat hloub­ku jeho šan­so­nů a spe­ci­fic­ký humor. Na kon­cer­tě se Jana Buda­ře může­te na coko­liv zeptat a může­te si dokon­ce zatan­čit pří­mo na pódiu. Pes­t­rý svět pří­bě­hů v pís­ních Jana Buda­ře vás zve k setká­ní se zná­mým hercem.