Repertoár

Javo­ry — Hana a Petr Ulrychovi

Vánoč­ní kon­cert slav­né sou­ro­ze­nec­ké dvo­ji­ce a jejich kapely.

Hrají: Hana Ulrych­o­vá, Petr Ulrych, Kate­ři­na Štruncová, Dali­bor Štrunc, Mar­tin Adamus
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,-

Svá­teč­ní kon­cer­to­vá­ní sou­ro­zen­ců Ulrych­o­vých, Kate­ři­ny Štrun­co­vé (hous­le, zpěv, zob­co­vé flét­ny), Dali­bo­ra Štrun­ce (cim­bál, zpěv) a Mar­ti­na Ada­muse (kon­tra­bas) shr­nu­je, a celou svo­jí atmo­sfé­rou pod­tr­hu­je, dnes již v pod­sta­tě napl­ně­nou ces­tu ke své­byt­né pís­ňo­vé tvor­bě a inter­pre­ta­ci, kte­rá se vzpí­rá jaké­mu­ko­li zařa­ze­ní a škatulkování.