Repertoár

Jmé­no

Jmé­no je bri­lant­ní kome­dií pod­le nej­lep­ší fran­couz­ské tradice. 

Autor: Matthieu Dela­por­te, Ale­xan­dre de la Patellière
Režie: Tho­mas Zielinski
Hrají: Roman Zach, Jana Janě­ko­vá ml., Lin­da Rybová, Jan Dolan­ský, Petr Lně­nič­ka
Překlad: Jaromír Janeček
Délka: 100 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Verze
Komedie

Cena

Sektor A530,- Sektor B490,-

Pol­štá­řo­vá bitva ome­zen­ců, kte­ří jsou pře­svěd­če­ni o tom, že svá ome­ze­ní už dáv­no pře­ko­na­li. Hra nabí­zí vyso­ce komic­ký pohled na sebe­jis­té zastán­ce svo­bod­né­ho myšlení.

Mlu­vit se dá o všem. Mezi dob­rý­mi přá­te­li a pří­buz­ný­mi by vlast­ně žád­né téma nemě­lo být tabu…