Letní scéna

Repertoár

Karel Plí­hal

Karel Plí­hal: “Letos to je 40 let, co se před­vá­dím divá­kům coby pís­nič­kář, pro­to budou…

Hrají: Karel Plí­hal, Petr Fiala
Délka: 100 minut + přestávka
Koncert

Cena

Sektor A500,- Sektor B500,- Sektor C300,-

Karel Plí­hal: “Letos to je 40 let, co se před­vá­dím divá­kům coby pís­nič­kář, pro­to budou sou­čás­tí mého pro­gra­mu hlav­ně pís­nič­ky, kte­ré za ta léta u mých pří­z­niv­ců tak nějak zdo­mác­ně­ly. Pro­gram je pro­lo­že­ný bás­nič­ka­mi, kte­ré neu­stá­le při­bý­va­jí. Na kyta­ru mne dopro­vá­zí vyni­ka­jí­cí kyta­ris­ta Petr Fia­la. Já sám hra­ju na mandolu.”

Pořad není vhod­ný pro děti mlad­ší 12 let!