Repertoár

Kati

Čer­ná kome­die plná šibe­nic i šibe­nič­ní­ho humoru.

Autor: Mar­tin McDonagh
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
Scénografie: Adam Pit­ra
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Světla: Michal Frid­rich, Voj­těch Dvořák
Zvuk: Jiří Cočev, Domi­nik-Matthi­as Němec
Hudba: David Rot­ter
Produkce: Kris­tý­na Nová­ko­vá, Sabi­na Machačová
Překlad: Ondřej Sokol
Foto: David Konečný
Délka: 135 minut + přestávka
Premiéra: 31. 03. 2023
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A690,- Sektor B620,- Sektor C500,- Přístavek350,-

Čer­ná kome­die Mar­ti­na McDo­nagha, oce­ně­ná pres­tiž­ní Oli­vier Awards za nej­lep­ší hru roku, se ode­hrá­vá kon­cem 60. let ve Vel­ké Bri­tá­nii, kde byl prá­vě zru­šen trest smr­ti a kde se dru­hý nej­slav­něj­ší kat Její­ho Veli­čen­stva potý­ká s otáz­kou, co dál. V mra­zi­vé gro­tes­ce se roz­ví­jí střet staré­ho a nové­ho svě­ta i pří­běh katů, kte­ří si svou prá­ci tak tro­chu vza­li domů. Pla­tí rče­ní ”Konec dob­rý, všech­no dob­ré” i v pří­pa­dě popravy?

Vhod­né pro divá­ky od 15 let.

* V insce­na­ci se pou­ží­va­jí vulgarismy. 

Recenze:

I kat je jen člo­věk. A může se splést.
09. 04. 2023, kulturio.cz, Michal Švanda

Zvlád­nou kati své obě­šen­ce ututlati?
11. 05. 2023, kult.cz, Klára Tesařová

Když Kati v Bri­tá­nii při­jdou o práci
19. 05. 2023, brnozurnal.cz, Jan Trojan