Repertoár

Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepijí)

Absurd­ní kome­die o stře­tu dvou svě­tů v tros­kách civilizace…

Autor: Karel Ste­i­gerwald
Režie: Bře­ti­slav Rychlík
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Eva Sal­zman­no­vá
Scénografie: Mar­tin Černý
Kostýmy: Mar­ké­ta Sládečková-Oslzlá
Světla: Voj­těch Dvořák
Hudba: David Rot­ter
Produkce: Kris­tý­na Nováková, Mária Brin­d­zá­ko­vá
Foto: David Konečný
Délka: 150 minut + přestávka
Premiéra: 23. 04. 2022
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Absurd­ní kome­die o stře­tu dvou svě­tů v tros­kách civi­li­za­ce, ve kte­ré se Voják a Filo­zof han­dr­ku­jí ve vel­kém zápa­se o prav­du a spra­ve­dl­nost a ve kte­ré asi jen Marie, zmí­ta­ná nešťast­nou lás­kou, ví, kdo sestře­lil andě­la, tvo­ra na vyhynutí.

Před­sta­ve­ní není vhod­né pro děti do 15 let.

Recenze:

Když dva klauni neče­ka­jí na Godota
29. 05. 2022, divadelni-noviny.cz, Jan Kolář