Repertoár

Kluk z plakátu

Kluk z pla­ká­tu je výtvor malí­ře – táty Luká­še, kte­rý malo­val klu­ka pod­le své­ho syna, a tak si oba byli podob­ní jako vej­ce vejci. 

Režie: Vlas­ti­mil Peška
Hrají: Dita Zábran­ská / Fran­tiš­ka Brzo­bo­ha­tá, Zbyg­niew Kali­na / Jiří Kohout, Lukáš Kunz / Lukáš Klí­ma, Tomáš Pospí­šil / Lukáš Kofroň
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo D5 Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Kluk z pla­ká­tu je výtvor malí­ře – táty Luká­še, kte­rý malo­val klu­ka pod­le své­ho syna, a tak si oba byli podob­ní jako vej­ce vej­ci. Kluk z pla­ká­tu ale uměl mlu­vit, a tak se ska­ma­rá­dil s Luká­šem, se kte­rým zaží­vá různá dob­ro­druž­ství. Spo­leč­ně se vydá­va­jí na prů­zkum pla­ká­tů, kte­ré také oží­va­jí, a tak se oba set­ka­jí s růz­ný­mi pohád­ko­vý­mi bytostmi.

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.