Repertoár

Koč:kabaret

Po létech pnu­tí to vypuklo – Kočov­ný kaba­ret Diva­dla Bol­ka Polívky.

Hrají: Jaro­sla­va Sýkorová, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Aleš Vosáh­lo
Délka: 50 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Pro Děti

Vem děc­ka a dojdi.
Hud­ba, Humor, Hodně!
Nic podob­ný­ho neu­vi­díš, uvi­díš. Uvi­díš, nic podob­ný­ho neuvidíš.
Jdem s tím ven! Koneč­ně kočujem!
Kurz levi­ta­ce zdarma!

Po úspěš­ných před­sta­ve­ních ve Vel­ké Bíte­ši, Zno­jmě a Tře­bí­či koneč­ně i v Brně!