Repertoár

Kon­cert Chan­tal Poulla­in – Chansony

Šan­so­ny a Chan­tal Poulla­in – dva pojmy, kte­ré k sobě patří!

Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán Mar­ko­vič (saxo­fon), Ondřej Kabr­na (kla­vír), Matěj Čer­ný (kon­tra­bas)
Délka: 90 min bez přestávky
Koncert

Cena

Sektor A350,-

Chan­tal zpí­vá čás­teč­ně čes­ky, pře­váž­ně však fran­couz­sky, tedy jazy­kem, kte­rý k šan­so­nům bytost­ně pat­ří. Kon­cer­tem pro­vá­zí v češ­ti­ně a díky své­mu cha­risma­tu okouz­lu­je pub­li­kum fran­couz­ským šar­mem a roz­dá­vá ener­gii a poho­du – divák se na chví­li pře­ne­se někam do zapad­lé­ho paříž­ské­ho baru.


Mís­to koná­ní: Fres­ko­vý sál na Zel­ném trhu 10, Brno.

Kon­cert v rám­ci fes­ti­va­lu ŽENY ŽENÁM!