Letní scéna

Repertoár

Kry­sá­ci a ztra­ce­ný Ludvík

Hubert, Hodan, dva kry­sá­ci, Eda, labo­ra­tor­ní potkan z Pra­hy a Lud­ví­ček, sád­ro­vý trpaslík.

Režie: Libor Jeník
Hrají: Radim Kez­ze Jíra / Josef Zýka / Vác­lav W. Kraus, Rado­van Sní­til / David Vorá­ček / Patrik Voj­tí­šek, Libor Jeník, Mar­ce­la Lau­ri­no­vá / Ven­dy Brozma­no­vá / Kris­tý­na Žďánská
Délka: 60 minut bez přestávky
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,- Sektor C180,-

Neroz­luč­ná par­ta, kte­rá zaží­vá na malém sme­tiš­ti poblíž Vizo­vic jed­no dob­ro­druž­ství za dru­hým. Zrov­na teď je čeká jed­no oprav­du veli­ké. Totiž, Lud­vík se ztratil!
Začí­ná nebez­peč­ná pát­ra­cí akce. Nejdřív se všich­ni vypra­ví za moud­rým a všezna­lým pavou­kem Pechem, kte­rý si z nich ovšem dělá jenom samá špr­ťouchla­ta a legrác­ky! Dál putu­jí celým sme­tiš­těm a musí se vypo­řá­dat s hla­do­vým a tro­chu při­hlouplým kocou­rem Bru­nem, s ospa­lou a pople­te­nou můrou Agá­tou a s vychyt­ra­lou zmi­jí Klo­tyl­dou, kte­rá si dělá zálusk na ubo­hé­ho Edáč­ka. Skon­čí potkan v žalud­ku lsti­vé Klo­tyl­dy? A co Lud­vík? Shle­da­jí se s ním ješ­tě vůbec? Vrá­tí se všich­ni šťast­ně domů?