Repertoár

Laco Dec­zi & Celu­la New York

Ame­ric­ký jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta, hudeb­ní skla­da­tel a malíř slo­ven­ské­ho půvo­du popr­vé v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Hrají: Celu­la New York, Laco Dec­zi
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena

Sektor A450,- Sektor B420,-

Od své­ho vze­stu­pu na pro­fe­si­o­nál­ní hudeb­ní scé­nu před více než pade­sá­ti lety byl Laco Dec­zi jejím enfant terri­ble a punc výji­meč­nos­ti mu zůstal dodnes. Mezi vel­ké vzo­ry řadí Cli­f­for­da Brow­na. Svou prv­ní des­ku, Laco Dec­zi & Cellu­la Quin­tet – Pie­to­so vydal v roce 1969. Do Sou­čas­nos­ti vydal 18 desek.