Letní scéna

Repertoár

Laco Déc­zi

Ame­ric­ký jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta, hudeb­ní skla­da­tel a malíř slo­ven­ské­ho půvo­du v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Hraje: Laco Dec­zi
Koncert

Hudeb­ní legen­da Laco Déc­zi při­je­de do Brna.