Repertoár

Laco Déc­zi

Ame­ric­ký jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta, hudeb­ní skla­da­tel a malíř slo­ven­ské­ho půvo­du v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Hraje: Laco Dec­zi
Koncert

Nejbližší představení:

15. 5.ST – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Koncert

Hudeb­ní legen­da Laco Déc­zi při­je­de do Brna.

V dal­ších dnech bude­me zve­řej­ňo­vat bliž­ší informace.