Repertoár

Lotran­do a Zubejda

Lotran­do a Zubejda oží­va­jí na divadle. 

Autor: Zde­něk Svěrák, Karel Smy­c­zek, Rado­van Snítil
Režie: Libor Jeník
Hrají: Matěj Merun­ka / Patrik Voj­tí­šek / Daniel Koťan, Ondřej Hyneš / Marek Zeman, Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá / Ilo­na Hro­cho­vá, Roma­na Sit­to­vá, Jiří Krej­čí / Ondřej Pech
Dramaturgie: Libor Jeník
Scénografie: Jiří Sequens ml.
Hudba: Jaro­slav Uhlíř
Délka: 70 minut bez přestávky
Premiéra: 20. 09. 2019
Divadlo: Divadelní soubor Natalie Venturové
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Smys­lem pohád­ky je uká­zat dětem, že dob­ro je vždy sil­něj­ší než zlo. A když se chce, všech­no jde. Pohád­ko­vý pří­běh Lotran­do a Zubejda uka­zu­je dětem jak býti dob­rým a sluš­ným člověkem.

Pohád­ka Lotran­do a Zubejda je urče­ná pro děti od tří do dva­nác­ti let.

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!