Repertoár

Lou­pež­ník Rumcajs

Slav­né pohád­ko­vé pří­běhy Rum­caj­se, Man­ky a Cipíska.

Autor: Vác­lav Čtvrtek, Jana Gali­no­vá
Režie: Jurij Galin
Hrají: Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drobný, Len­ka Lavičková, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erli­tz
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,- Sektor C180,-

Pohád­ka na moti­vy slav­ných kní­žek Vác­la­va ČTVRTKA při­vá­dí na scé­nu oblí­be­né posta­vy — Rum­caj­se, Man­ku, Sta­ros­tu Hum­pá­la, Vod­ní­ka Vol­šo­več­ka, Vílu Andul­ku, Kní­že­pá­na s paní Kněž­nou i huba­tou Anku a Stra­ku zlo­děj­ku. Pří­běh o tom, jak se sluš­ný jičín­ský švec musí vydat do lesa, pro­to­že ho zlý sta­ros­ta vyže­ne z měs­ta, jak se v lese najde prázd­nou lou­pež­nic­kou jes­ky­ni a s pomo­cí víly a vod­ní­ka se sta­ne lou­pež­ní­kem, pro­to­že v lese se nedá nic jiné­ho dělat, a jak nako­nec vytres­tá nejen zlé­ho sta­ros­tu, ale i Kní­že­te a paní Kněžnu.