Repertoár

Lous­ká­ček a Bonbó­no­vá víla

Pohád­ka o boji dob­ra se zlem, o lás­ce, zlo­bě, přá­tel­ství, odva­ze a kouz­lech. V krá­lov­ství bonbónů…

Autor: Jana Gali­no­vá a Len­ka Lavičková
Režie: Len­ka Lavič­ko­vá a Jurij Galin
Hrají: Len­ka Lavič­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erli­tz, Michal Žiž­ka, Robert Sto­důl­ka, Mar­ké­ta Velá­no­vá a Jana Gali­no­vá a další.
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Délka: cca 70 minut
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Nejbližší představení:

14. 4.NE – 10:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Pro Děti

Pohád­ka o boji dob­ra se zlem, o lás­ce, zlo­bě, přá­tel­ství, odva­ze a kouz­lech. V krá­lov­ství bonbó­nů a čoko­lá­dy vlád­ne roz­maz­le­ný princ, kte­ré­mu pomá­ha­jí Kou­zel­ník a Bonbó­no­vá víla. O trůn ale usi­lu­je Myší král, čaro­děj, kte­rý vlád­ne tem­ný­mi kouz­ly a sna­ží se prin­ce zni­čit. Kou­zel­ník chce prin­ci pomo­ci, ale omy­lem ho pro­mě­ní v dře­vě­nou hrač­ku Lous­káč­ka. Lous­ká­ček se dosta­ne k dív­ce Adél­ce, kte­rá ho z dře­vě­né­ho zakle­tí vysvo­bo­dí a Myší­ho krá­le zaže­ne. Ten se ale nechce s pro­hrou smí­řit a vydá se Bonbó­no­vé krá­lov­ství zni­čit. A tak se musí Adél­ka s Lous­káč­kem vydat na nebez­peč­nou ces­tu, aby krá­lov­ství zachránili.

Vhod­né pro děti od 3 let.
Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL