Repertoár

Malé ženy / FILM

Malé ženy / Litt­le Women Dra­ma / Roman­tic­ký USA, 2019 Autor­ka a reži­sér­ka Gre­ta Gerwi­go­vá (Lady Bird)…

Hrají: Sao­ir­se Ronan, Emma Wat­son, Flo­ren­ce Pugh, Eli­za Scan­len, Lau­ra Dern, Timo­thée Cha­la­met, Tra­cy Letts, Bob Ode­n­kirk, James Nor­ton, Louis Garrel, Jay­ne Hou­dyshell, Chris Coo­per, Meryl Stre­ep a další
Délka: 135 min
Drama

Malé ženy / Litt­le Women
Dra­ma / Romantický
USA, 2019

Autor­ka a reži­sér­ka Gre­ta Gerwi­go­vá (Lady Bird) vytvo­ři­la Malé ženy, kte­ré čer­pa­jí z kla­sic­ké­ho romá­nu a díla Loui­sy May Alcot­to­vé, a záro­veň v autor­či­ně alter egu Jo Mar­cho­vé odrá­ží její fik­tiv­ní život. (Fal­con)

Fil­mo­vý pro­gram při­pra­vi­lo Uni­ver­zit­ní kino Scala.

ceny kina: 140 kč / 120 kč — stu­den­ti a senioři

VSTUPENKY ZDE