Repertoár

Malý princ

(na moti­vy kni­hy Anto­i­na de Saint-Exupéryho)

Autor: Šimon Caban ve spo­lu­prá­ci s Dari­nou Abrahámovou
Režie: Šimon Caban
Hrají: Jan Cina
Scénografie: Jakub Kopec­ký
Kostýmy: Simo­na Rybáková
Hudba: Kryš­tof Marek
Produkce: Eliš­ka Zemánková
Choreografie: Lin­da Cari­dad Fer­nan­dez Saez
Foto: Václav Beran
Délka: 80 minut bez přestávky
Premiéra: 06. 12. 2018
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie Drama Pro Děti Muzikál

Cena

Sektor A650,- Sektor B550,- Sektor C400,-

Hudeb­ní pro­jekt na moti­vy jed­no­ho z nej­zná­měj­ších pří­bě­hů moder­ní svě­to­vé lite­ra­tu­ry. V titul­ní a jedi­né roli ori­gi­nál­ní­ho zpra­co­vá­ní se před­sta­ví Jan Cina.