Repertoár

Man­žel­ství v kostce

Věč­ný sou­boj mužů a žen, kte­rý netr­vá jen sto let a kte­rý se netý­ká jen dvou jedinců.

Autor: Luboš Balák
Režie: Luboš Balák
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
Kostýmy: Kate­ři­na Kumhalová
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 27. 04. 2017
Divadlo: Divadlo Komediograf
Komedie

Cena

Sektor A490,- Sektor B390,- Sektor C300,- Přístavek250,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

22. 5.ST – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie

Píše se rok 1987. Léto. Jez na Beroun­ce. Mla­dý Emil ali­as Válec se prá­vě poku­sil nebez­peč­ný jez sjet. Udě­lal se. A vůbec to nevy­pa­da­lo dob­ře. Naštěs­tí ho mla­dá Mar­ce­la ali­as Borův­ka zachrá­ni­la. Vytáh­la ho za pád­lo. A když tak sedě­li po pro­ži­tém nebez­pe­čí v let­ní pod­ve­čer na bře­hu Beroun­ky, a hla­si­tě oddycho­va­li, zami­lo­va­li se. To byl začá­tek jejich dlou­hé ces­ty. Začá­tek man­žel­ství, kte­ré pak trva­lo sto let.
Man­žel­ství v kost­ce je skvě­lou pří­le­ži­tos­tí pro kome­di­ál­ní talent dvou skvě­lých her­ců Zuza­ny Kro­ne­ro­vé a Oldři­cha Navrá­ti­la. Oba hra­jí dva­ce­ti­le­té, když se sezná­mi­li na bře­hu Beroun­ky i sto dva­ce­ti­le­té, když pře­mýš­le­jí na lavič­ce v Bes­ky­dech, proč se jim vlast­ně nepo­ved­lo zakrou­tit tomu dru­hé­mu krkem.