Repertoár

Maryša

Děv­či­co nešťast­ná, tys ho otrávila?

Autor: Alois a Vilém Mrštíkovi
Režie: Jan­ka Ryšá­nek Schmiedtová
Hrají: Pav­la Gajdošíková, Nor­bert Lichý, Mar­ké­ta Haroková, Dušan Urban, Voj­těch Říha, Mar­ce­la Čapková, Kate­ři­na Krejčí, Marie Viko­vá, Mar­ké­ta Matulová, Mag­da­lé­na Tkačíková
Dramaturgie: Kate­ři­na Menclerová
Kostýmy: Lucie Laba­jo­vá
Hudba: Ivan Acher
Choreografie: Jit­ka Adamíková
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 26. 01. 2018
Divadlo: Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Drama

Cena

Sektor A590,- Sektor B470,- Sektor C300,-

Bez­ru­či pod režij­ním vede­ním Jan­ky Ryšá­nek Schmied­to­vé cho­pi­li nej­kla­sič­těj­ší­ho díla čes­ké­ho dra­ma­tu – Mary­ši Aloi­se a Vilé­ma Mrští­ko­vých. Tra­gic­ký pří­běh nešťast­né dív­ky donu­ce­né pod­leh­nout spo­le­čen­ské­mu a rodin­né­mu nátla­ku zná asi kaž­dý. Co je ale na tom­to pří­bě­hu sou­čas­né­ho? Jakým oče­ká­vá­ním, poža­dav­kům a „dob­rým radám“ jsme vysta­ve­ni my? My víme, co je pro tebe dob­ré, dce­ro naše.