Repertoár

Maší­ni

ZÁBAVNÉ, NAPÍNAVÉ, PŘEKVAPIVÉ.

Režie: Jan Jir­ků
Hrají: Milan Šteindler, Jan Slo­vák, Milu­še Šplech­to­vá, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Daniel Šváb, Bořek Joura
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 14. 10. 2021
Divadlo: Divadlo Na Jezerce

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Pět her­ců si na jeviš­ti pře­kva­pi­vě humor­ně pohrá­vá s myš­len­kou udě­lat před­sta­ve­ní o třech sou­ro­zen­cích, jejichž jmé­no se zapsa­lo do his­to­rie naší země. Pomo­cí všech dostup­ných infor­ma­cí si doslo­va hra­jí na to, že žijí jejich živo­ty. Zpo­vzdá­lí vše pozo­ru­je Milu­še Šplech­to­vá, kte­rá nabí­zí prav­di­vý­mi mono­lo­gy Zde­ny Maší­no­vé divá­kům rám obra­zu o době, v níž se Maší­ni pokou­ší zís­kat svobodu.