Letní scéna

Repertoár

Mise­ry

Diva­del­ní adap­ta­ce svě­to­vé­ho best­selle­ru mis­tra horo­ru Ste­phe­na Kinga.

Autor: Wil­li­am Gol­d­man na moti­vy Ste­phe­na Kinga
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Zla­ta Adamovská, Petr Ště­pá­nek, Petr Pěk­nic / Petr Meissel
Scénografie: Adam Pit­ra
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Světla: Petr Olša
Produkce: Hele­na Jiříková
Překlad: Pavel Dominik
Foto: Lenka Hatašová, Václav Beran
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 29. 03. 2018
Divadlo: Studio DVA divadlo
Drama

Cena

Sektor A730,- Sektor B630,- Sektor C330,-

Zla­ta Ada­mov­ská v mimo­řád­né a napros­to neče­ka­né roli odda­né fanyn­ky, a Petr Ště­pá­nek coby spi­so­va­tel, jehož kni­hy hlav­ní hrdin­ka milu­je tak nesmír­nou lás­kou, že je pro ni schop­ná i zabít. Doko­na­lá kom­bi­na­ce tem­né­ho humo­ru a dechbe­rou­cí­ho napětí.