Repertoár

Moje hra

Kome­die Moje hra odkrý­vá s nad­hle­dem, odzbro­ju­jí­cí upřím­nos­tí a pře­de­vším humo­rem zákou­tí vzta­hu muže a ženy a ote­ví­rá řadu tři­náctých komnat.

Autor: Petr Abra­ham
Režie: Jan Kačer
Hrají: Jiří Bar­to­š­ka, Jana Janě­ko­vá ml., Zuza­na Bydžovská, Rada­na Hermanová, Adéla Kače­ro­vá, Vlas­ta Peterková, Adéla Kout­ná, Mar­tin Kubačák
Scénografie: Jan Schindler
Kostýmy: Lucie Loo­so­vá
Hudba: Petr Skou­mal
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 17. 01. 2012
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Moje hra je kome­dií o živo­tě, jak­ko­li hlav­ní­mu hrdi­no­vi jeho život prá­vě pro­te­kl mezi prs­ty. Slav­ný spi­so­va­tel Josef Jan­ku­lov­ski opus­til ten­to svět neče­ka­ně a s poměr­ně sta­ro­svět­ským přá­ním: chtěl po své part­ner­ce, aby uspo­řá­da­la sou­kro­mou smu­teč­ní slav­nost na jeho počest. V obý­va­cím poko­ji se pro­to u vysta­ve­né­ho Mis­tra schá­zí šest žen růz­né­ho věku, posta­ve­ní i svě­to­ná­zo­ru, z nichž kaž­dá sehrá­la v živo­tě vyhlá­še­né­ho bon­vi­vá­na osu­do­vou roli…