Repertoár

Moni­ka Abso­lo­no­vá a Ondřej Hájek – vánoč­ní koncert

Exklu­ziv­ní advent­ní kon­cert plný svá­teč­ních melo­dií ze zla­té des­ky Až do nebes.

Foto: Lenka Hatašová
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C300,-

V rám­ci veče­ra zazní důvěr­ně zná­mé a oblí­be­né vánoč­ní pís­ně. Osvěd­če­né hity, nové sklad­by, jedi­neč­ný hlas Moni­ky Abso­lo­no­vé za dopro­vo­du pia­nis­ty Ondře­je Háj­ka jsou záru­kou kon­cer­tu plné­ho emo­cí a neo­pa­ko­va­tel­né atmosféry.