Letní scéna

Repertoár

Můj báječ­ný rozvod

Můj báječ­ný roz­vod je las­ka­vá kome­die, kte­rou irská autor­ka věno­va­la všem, kte­ří ne vlast­ní vinou zůsta­li sami.

Autor: Geral­di­ne Aron
Režie: Jana Kali­šo­vá
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Scénografie: Miloň Kališ
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Světla: Michal Steh­lík
Produkce: Jan Bal­zer, Kate­ři­na Schauerová
Překlad: Pavel Dominik
Foto: Roman Černý
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 23. 10. 2003
Divadlo: Filmová a divadelní agentura
Komedie Drama Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,- Přístavek350,-

Nejbližší představení:

29. 9.NE – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie Drama Nevhodné do 15 let

Las­ka­vá a veli­ce vtip­ná kome­die o ženě ve střed­ních letech, kte­rou opus­til man­žel, je věno­va­ná všem, kte­ří ne vlast­ní vinou zůsta­li sami. Hrdin­či­ny život­ní peri­pe­tie jsou zde vylí­če­ny s osvo­bo­zu­jí­cím nad­hle­dem. Všech pat­náct postav vytvá­ří sama Eliš­ka Balzerová.