Repertoár

Na zla­tém jezeře

V kou­zel­ném pro­stře­dí na bře­zích Zla­té­ho jeze­ra trá­ví léto star­ší man­že­lé. Věč­ně brbla­jí­cí, neprak­tic­ký a naschvál…

Autor: Ernest Thomp­son
Režie: Vla­di­mír Strnisko
Hrají: Simo­na Sta­šo­vá, Ladi­slav Frej, Mari­ka Pro­cház­ko­vá, Vasil Fridrich/ Jan Tep­lý ml., Jaro­mír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Čer­ný / Filip Anto­nio / Michal Pazder­ka / Kryš­tof Zapletal
Délka: 135 minut + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Nejbližší představení:

27. 6.ČT – 20:30

V kou­zel­ném pro­stře­dí na bře­zích Zla­té­ho jeze­ra trá­ví léto star­ší man­že­lé. Věč­ně brbla­jí­cí, neprak­tic­ký a naschvál i doo­prav­dy zapo­mí­na­jí­cí pro­fe­sor v pen­zi Nor­men a jeho chá­pa­jí­cí žena Ethel, sta­ra­jí­cí se o muže i domác­nost s neu­tu­cha­jí­cím půva­bem a noble­sou. Pří­jezd dce­ry Chel­seay s part­ne­rem a jeho tvr­do­hla­vým syn­kem Billym pomů­že Nor­me­no­vi vystou­pit náh­le z letar­gie a všech­ny zasko­čí svým pří­kla­dem: Vždyc­ky je čas za život, i ten nej­oby­čej­něj­ší, začít se zno­vu prát.