Repertoár

Napros­tí cizinci

Moder­ní tech­no­lo­gie nám pomá­ha­jí pře­ko­nat vzdá­le­nost, ale ničí blízkost.

Autor: Pao­lo Genovese
Režie: Matěj Bal­car
Hrají: Bar­bo­ra Kode­to­vá, Ondřej Kavan, Patri­cie Pagá­čo­vá / Zuza­na Žáko­vá, Rado­mír Švec, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Petr Vacek, Milan Šteindler / Jan Řez­ní­ček, Joha­na Jedličková
Délka: 120 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Na Jezerce
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B620,- Sektor C500,- Přístavek350,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Moder­ní tech­no­lo­gie nám pomá­ha­jí pře­ko­nat vzdá­le­nost, ale ničí blízkost.

Par­ta sed­mi kama­rá­dů, kte­ří se zna­jí celý život, zjiš­ťu­je během jedi­né­ho veče­ra, že o sobě neví vůbec nic… Jak se pod vli­vem moder­ních tech­no­lo­gií stá­va­jí z přá­tel napros­tí cizin­ci? Pře­kva­pi­vě snadno.