Repertoár

Nezva­ný host u Spejblů

V této hře dětem uká­žou, co se sta­ne, když na dve­ře najed­nou zakle­pe nezva­ný host. Navíc je…

Autor: Miki Kir­schner a Jana Kubíčková
Režie: kolek­tiv
Hudba: Jiří Škor­pík
Délka: 40 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Pro Děti

Cena

Sektor A320,- Sektor B300,- Sektor C250,-

V této hře dětem uká­žou, co se sta­ne, když na dve­ře najed­nou zakle­pe nezva­ný host.
Navíc je úpl­ně jiný než kdo­ko­liv a coko­liv, co dopo­sud zna­li. U Spej­bla s Hur­vín­kem se totiž najed­nou obje­ví Člu­no­zo­bec a z obou našich hrdi­nů se rázem sta­nou pod­ná­jem­ní­ci ve vlast­ním domě. Pro­to­že má Člu­no­zo­bec oprav­du nezvyk­lé potře­by a ritu­á­ly, není mož­né s ním spo­leč­ný pro­stor sdílet.
Jen­že Člu­no­zo­bec všech­no ví, všu­de byl a nepla­tí na něj žád­né logic­ké argu­men­ty, se kte­rý­mi na něj Spej­bl vyru­ku­je. Zato Hur­ví­nek, ten si ví vždyc­ky rady, na něj je i Člu­no­zo­bec krát­ký, ane­bo to bude naopak?

Hra „Nezva­ný host u Spej­blů“ je urče­na pro děti od 3 let