Letní scéna

Repertoár

Noč­ní spoje

Kome­die o noč­ních spo­jích, kte­ré jez­dí stá­le po stej­né tra­se, dokud je nevy­ko­le­jí láska.

Autor: Vili­am Klimáček
Režie: Dari­na Abrahámová
Hrají: Karel Roden, Jit­ka Schne­i­de­ro­vá, Anna Šiš­ko­vá a Ště­pán Benoni
Divadlo: Studio DVA
Komedie

Cena

Sektor A890,- Sektor B790,- Sektor C690,- Přístavek500,-

Nejbližší představení:

23. 9.PO – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie

Kome­die o noč­ních spo­jích, kte­ré jez­dí stá­le po stej­né tra­se, dokud je nevy­ko­le­jí láska.

Jana je psy­cho­lož­ka a usí­ná jen při jízdě noč­ní tram­va­jí. Neprak­tic­ký Vik­tor nesná­ší naku­po­vá­ní a neu­mí si ani nabít mobil. Jana chce dítě, ale Vik­tor chce svůj klid. Jeho exman­žel­ka Bela je zubař­ka a nutí Pet­ra hrát hokej. A Petr, jejich syn, milu­je jen kom­pli­ko­va­né ženy, kte­ré chce stá­le zachraňovat.

Svě­to­vá pre­mi­é­ra 12. září 2024, Stu­dio DVA divadlo.