Repertoár

O pokla­du ve mlýně

Pohád­ka s písničkami.

Autor: Dana Bar­tůň­ko­vá
Hrají: Julie Jurišto­vá, Jana Bir­gu­so­vá / Vero­ni­ka Baldrianová, Libor Jeník, Rado­van Snítil, Daniel Koťan
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní společnost Julie Jurištové
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,-

O pokla­du ve mlýně je původ­ní čes­ká pohád­ka s pís­nič­ka­mi, ve kte­ré se setká­te s legrač­ní­mi stra­ši­dly Bubu­li­sem a Bobo­li­sem a také s čer­tem Vili­bal­dem. Ve mlýně se dějí pra­po­div­né věci. Ze sou­sed­ní ves­ni­ce sem zablou­dí Matěj a Bětuš­ka, kte­ří se poku­sí stra­ši­dla vysvo­bo­dit ze zakle­tí. Neče­ka­ně se obje­ví i zlá a cham­ti­vá sel­ka Klo­tyl­da, kte­rá chce vše pře­ka­zit. Poda­ří se Matě­jo­vi a Bětuš­ce stra­ši­dla osvobodit?

Vhod­né pro děti od 4 let.
Kaž­dý divák musí mít vstupenku!

Toto před­sta­ve­ní pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL, www.agenturajl.cz